Skip to main content

A HVG és a Céginformáció.hu a több mint egy évtizede tartó sikeres TOP 500-as céglista kozös projekt után kétrehozta az „Ajánlott cég” tanúsítványt, aminek követelményrendszere alapján a Dr. FÉNY Kft. eleget tesz az

„Arany kategória”

kritériumainak, így jogosult az ajánlott cég tanúsítvány használatára.

Mindez mit jelent?

Az arany és ezüst tanúsítvány már nem csak a korábbi évek negatív eseményeit vizsgálja, hanem egy összetett minősítési rendszer segítségével egy bedőlési valószínűséget rendel a vizsgált céghez, amiben túlnyomórészt az aktuális és korábbi évek pénzügyi adatai játszanak szerepet. Az ezüst besoroláshoz a nemfizetés valószínűségének 1 % alatt kell lennie, míg az arany fokozat esetében ez 0,3 %. A besorolást egy évre lehet elnyerni, ami a cégadatok változásával folyamatosan és automatikusan felülvizsgálatra kerül, ezért a valós fokozat mindig leellenőrizhető a ceginformacio.hu oldalon. Egy év után egy újabb átfogó minősítés szükséges az adott besoroláshoz.

A HVG és a Céginformáció.hu az elmúlt évtizedek során rengeteg tapasztalatot szerzett a magyar gazdaságban végbemenő folyamatokról, legyenek azok makrogazdasági összefüggések vagy valamilyen egy ágazatban végbemenő változások. Az általuk létrehozott tanúsítvány segítségével a vállalkozások megmutathatják partnereik számára, hogy egy fizetőképes, biztonságos céggel készülnek üzletet kötni.

Módszertan

A Céginformáció.hu Kft. által alkalmazott kockázati besorolás elsősorban pénzügyi adatokra épül, ugyanakkor figyelembe vesz minden olyan publikusan elérhető információt, ami hatással lehet egy cégnek a fizetésképtelenségi állapotába kerüléshez. A cégadatok napi frissítéssel, a pénzügyi adatok a leadást követően néhány héttel bekerülnek az adatbázisba, emellett a NAV oldalán megjelenő, cégekhez köthető események is rendszeresen frissítésre kerülnek.

Az így kapott modell magyarországi vállalati adatbázisra történő futtatásakor minden vállalatra egy egyedi, egy éven belül várható bedőlési valószínűséget fog rendelni. Ehhez első lépésként szükség van a bedőlés modellezésére, amit minden évben egy 20 000-es elemszámú véletlenszerű mintán végzünk el, ahol az alkalmazott módszertan a bináris logisztikus regresszió, mivel a megfigyelt eseményeknek csak két állapota lehet, 0=fizetőképes, illetve 1=fizetésképtelen. A független változók tartalmazhatnak folytonos és nominális adatokat, az esemény bekövetkezési valószínűségére pedig a logisztikus regresszió ad becslést. A módszer nagy előnye egyéb klasszifikációs eljárásokkal szemben, hogy nem követeli meg a független változók normális eloszlását, emellett a regressziós koefficienseket valószínűségként is lehet értelmezni.

Az odds vagyis esély a fizetőképesség és fizetésképtelenség hányadosa, aminek természetes alapú logaritmusa a magyarázó változók lineáris függvénye:

ln(odds)=β0+β1X1…βkXk

rendezés után az odds-ra a következő képletet kapjuk:

odds=exp(β0+β1X1…βkXk)

A fizetésképtelenség valószínűsége (P=1) pedig:

P=odds/(1+odds), ahol odds=exp(β0+β1X1…βkXk),

így

P=exp(β0+β1X1…βkXk)/((1+ exp(β0+β1X1…βkXk))

Ezek után a fizetésképtelenség valószínűsége így is felírható:

P=1/(1+exp-( β0+β1X1…βkXk)

Mivel a mintában és a teljes sokaságban a fizetésképtelen cégek aránya megegyezik, ezért az így kapott P érték fizetésképtelenségi valószínűségként értelmezhető.

Ezek a valószínűségek kerülnek konvertálásra egy 100-400-ig terjedő tartományban felvehető értékre, ahol a legjobb a 100, a legrosszabb pedig a 400-as érték. A konvertálás nem lineáris, hanem egy logisztikus görbe mentén történik, ezért például egy 250-es érték még rendkívül alacsony egy éven belüli bedőlési valószínűséget feltételez.

A modell visszamérése folyamatos, mely során a kalibrálásnál alkalmazott mintanagyságot vesszük figyelembe, de a függvényt alkotó változók és a kimenet (0=jól működő, 1=bedőlt) már egy évvel későbbi eseményekre vonatkoznak. Az így kapott eredmények besorolási pontosságát és a két csoport elkülönülését vizsgáló GINI koefficiens határozza meg a modell pontosságát. A jelenleg alkalmazott modell visszamérésnek eredménye a következők:

GINI koefficiens: 86,53%

Jól látható, hogy a rendben működő cégek jelentős része az első 5 kategóriába (ami egyébként 280 alatti indexet feltételez), a fizetésképtelen cégek több mint 90%-a pedig az üzleti kapcsolatra már nem ajánlott 6-os vagy annál rosszabb kategóriába esett.

Copyrighted Image!